ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik Renal Diyaliz Uygulanan Olgularda Açık Kalp Cerrahisi
Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Özalp KARABAY, Hakkı KAZAZ, Eyüp HAZAN, Erdem SİLİSTRELİ, Hüdai ÇATALYÜREK, *Taner ÇAMSARI, **Sema GÜNERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Nefoloji Anabilim Dalı
**Kardiyoloji ABD
Kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) son yıllarda etkin diyaliz teknikleri uygulanmasıyla yaşam sürelerinde uzamayla birlikte yaşam kalitesinde de artış görülmektedir. Kronik hemodiyaliz uygulanan olgularda mortalite %30-53 oranında kardiyovasküler hastalıklara bağlıdır. Kliniğimizde Ocak 1994-Ekim 1998 tarihleri arasında ekstrakorporeal dolaşım ile kardiyak cerrahi uygulanan 13 olgu ve3'ü çalışan kalpde koroner by pass yapılan toplam 16 KBY'li olgu çalışmaya alındı. Ekstrakorporeal dolaşım ile kalp cerrahisi uygulanan 4 hasta kompanse retansiyon (Evre II), 6 hasta preüremi (Evre III), 3 hasta üremi (Evre IV) evresinde olup 8 olguya koroner bay pas, 3 olguya valv replasmanı, 1 olguya koroner by pas ve valv replasmanı, 1 olguya ise VSD onanmı operasyonu uygulanmıştır. Çalışan kalpde 3 olguya koroner by pas yapılmış olup bu olgulardan ikisi preüremi (Evre III), biri üremi (Evre IV) evresindedir. Erken mortalite 1 olgu (%6.2) postoperatif yoğun bakımda izlem süresi 3.4 gün (1.5-26 gün) ve taburcu edilme süresi 11 gün (7-26 gün) olarak bulundu. Kronik renal diyalizli hastalarda kabul edilebilir mortalite ve morbidite ile uygun preoperatif yaklaşım sonrası kardiyak cerrahi güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
Viewed : 11751
Downloaded : 2209