ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Genç bir gebede şiddetli mitral kapak yetmezliğinin eşlik ettiği de novo sol ventriküler nonkompaksiyon
Hidayet Kayançiçek1, Özkan Alataş2, Ömer Faruk Doğan3
1Department of Cardiology, MedicalPark Hospital, Elazığ, Turkey
2Department Radiology, The Healt Sciences University, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, The Healt Sciences University Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15676
De novo sol ventriküler nonkompaksiyon, peripartum dönemde nadir bir patolojidir. Bildiğimiz kadarıyla, cerrahi gerektiren şiddetli mitral kapak yetmezliğinin eşlik ettiği gebeliğe bağlı kardiyomiyopati daha önce literatürde bildirilmemiştir. Bu yazıda, mitral kapak tamiri yapılan ilk postpartum de novo sol ventriküler nonkompaksiyon olgusu sunuldu.
Keywords : de novo sol ventriküler nonkompaksiyon; mitral kapak tamiri; peripartum kardiyomiyopati; gebelik
Viewed : 4981
Downloaded : 964