ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rivaroksaban tedavisinin olumsuz bir etkisi olarak spontan hemotoraks
Hyang Rae Lee, Yi Yeong Jeong, Jong Deog Lee, Seung Jun Lee
Division of Pulmonology and Allergy, Department of Internal Medicine, Gyeongsang National University Hospital, Gyeongsang National University School of Medicine, Jinju, South Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14246
Yeni oral antikoagülanların K vitamini antagonistlerine kıyasla azalmış kanama riskine sahip olduğu bilinse de onlar nadir olgularda majör kanamaya yol açabilir. Bu yazıda, rivaroksaban kullanımından sonra spontan hemotoraks gelişen 78 yaşında bir kadın hasta bildirildi. Pulmoner tromboembolizm için aldığı rivaroksaban nedeni ile hastada sol taraflı plöretik göğüs ağrısı oldu. Tanısal torasentezde şiddetli bir kanlı plevral efüzyon görüldü. Rivaroksaban kesildi ve hemotoraksın drenajı ince iğne aspirasyonu ile yapıldı. Rivaroksabanın indüklediği spontan hemotoraks hakkında olup yeni oral antikoagülanların majör hemorajik komplikasyonlarına dikkat çeken ilk olgu sunumu bildiğimiz kadarı ile budur.
Keywords : Hemotoraks; pulmoner tromboembolizm; rivaroksaban; spontan
Viewed : 6231
Downloaded : 971