ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perikardiyal kist hidatik ve tüberküloz birlikteliği
Saniye Girit1, Esra Polatoğlu1, Ebru Şenol1, Hakan Ceyran2, Şermin Çoban Kökten3
1Department of Child Health and Diseases, University of Health Sciences, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, University of Health Sciences, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14909
Tüberküloz ve kist hidatik gelişmekte olan ülkelerde halen büyük sağlık problemleridir. Bu iki enfeksiyonun birlikteliği de yaygın olarak görülmektedir. Bu yazıda, plevral ve perikardiyal efüzyonun eşlik ettiği kardiyak tamponad ile başvuran, perikardiyal kist hidatik ve perikardiyal tüberküloz tanısı konulan 15 yaşında bir kız hasta sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla bu, literatürde bildirilen bu nitelikteki ilk olgudur.
Keywords : Çocuklar; perikardiyal kist hidatik; perikardiyal tüberküloz
Viewed : 4914
Downloaded : 911