ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İki taraflı akciğerde nadir bir tümör metastazı: Epiteloid trofoblastik tumor
Önder Kavurmacı1, Tevfik İlker Akçam1, Ayşe Gül Ergönül1, Seda Akgün Kavurmacı2, Kutsal Turhan1
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Department of Obstetrics and Gynecology, Medicine Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14534
Öyküsünde gestasyonel trofoblastik tümör cerrahisi olan 44 yaşında bir kadın hasta, her iki akciğerde yavaş progresyon gösteren kistikkaviter lezyon saptanması üzerine kliniğimize sevk edildi. Tanı ve tedavi amaçlı iki taraflı cerrahi uygulanmasına karar verilen hastaya önce sol üst lobektomi, bir ay sonra sağ alt lobektomi yapıldı. Her iki ameliyat sırasında edinilen numunelerin histopatolojik inceleme sonuçları bir “epiteloid trofoblastik tümör metastazı” olarak bildirildi. Sol üst lobdaki tümör içinde aynı zamanda aspergilloma izlendi. Gestasyonel torfoblastik tümörlerin çok nadir bir üyesi olan epiteloid trofoblastik tümörler uzak organ metastazı yapabilir. Çoğunlukla kemoterapiye dirençli olan bu olgularda cerrahi tedavi önemini korumaktadır.
Keywords : İki taraflı anatomik akciğer rezeksiyonu; kaviter akciğer metastazı; epiteloid trofoblastik tümör
Viewed : 5451
Downloaded : 875