ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İlginç bir mediastinal kist olgusu: Benign kistik mezotelyoma
Fazlı Yanık1, Yekta Altemur Karamustafaoğlu1, Fulya Özpuyan2, Yener Yörük1
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Pathology, Medicine Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14650
Altmış dokuz yaşında bir erkek hastada rastlantısal olarak anterior mediastinal, düzgün sınırlı, ametabolik kistik lezyon tespit edildi. Bu lezyona tanı ve tedavi amaçlı uniportal videotorakoskopik cerrahi uygulandı. Histopatolojik bulgular benign kistik mezotelyoma ile uyumlu idi. Benign kistik mezotelyoma batında, özellikle üreme çağındaki kadınlarda tanımlanmıştır. Benign kistik mezotelyomanın mediastinal plevradan köken alması çok nadir bir durumdur ve literatürde tanımlanmamıştır. Bildiğimiz kadarıyla, bu nadir ve ilginç mediastinal kistik lezyonu literatürde ilk kez sunuyoruz.
Keywords : Benign kistik mezotelyoma; kist; mediasten
Viewed : 4987
Downloaded : 825