ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Meteorolojik değişiklikler ve primer spontan pnömotoraks arasındaki ilişki: Efsane mi gerçek mi?
Mustafa Akyıl1, Çağatay Tezel1, Serdar Evman1, Fatma Tokgöz Akyıl2, Mustafa Vayvada1, Serkan Bayram1, İlhan Ocakcıoğlu1, Volkan Baysungur1, İrfan Yalçınkaya1
1Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15494
Amaç: Bu çalışmada, meteorolojik değişiklikler ile primer spontan pnömotoraks gelişimi arasındaki ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Ocak 2014 tarihleri arasında primer spontan pnömotoraks tanısı ile hastanemize başvuran 1097 hastanın (975 erkek, 122 kadın; ort. yaş 23.5±4.2 yıl; dağılım, 17-32 yıl) tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Yerel meteoroloji gözlemevinden elde edilen hava sıcaklığı, rüzgar hızı, nem oranı ve atmosfer basıncı değerleri için günlük ortalama değerler kaydedildi. Dört yıllık çalışma periyodu en az bir primer spontan pnömotoraks gelişen (grup 1) ve primer spontan pnömotoraks gelişmeyen günler (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Toplam 1461 günlük çalışma döneminde, primer spontan pnömotoraks gözlenen 759 gün içinde 1097 olgu kaydedildi. Hastaların %89'u erkekti. Gruplar arasında ortalama hava sıcaklığı, nem oranı ve rüzgar hızı açısından anlamlı farklılık yoktu. Atmosfer basıncı grup 1’de anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.001). Bir önceki güne göre atmosfer basıncında azalma primer spontan pnömotoraks gelişimi riskini anlamlı ölçüde artırdı (p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızda, düşük atmosfer basıncı ve önemli basınç azalmaları primer spontan pnömotoraks ile güçlü bir ilişki gösterdi. Sıcaklık, rüzgar hızı ve nem değerleri primer spontan pnömotoraks gelişimini etkilemedi.

Keywords : Atmosfer basıncı; meteoroloji; pnömotoraks
Viewed : 4933
Downloaded : 855