ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arkus hipoplazisi ve komplet atriyoventriküler septal defekt olgusunda korektif cerrahi öncesi alternatif hibrid yaklaşım
Mehmet Çelik1, Mahmut Gökdemir2, Nimet Cındık2, Murat Özkan3
1Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Konya Medical and Research Center, Konya, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Başkent University Konya Medical and Research Center, Konya, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15417
Hibrid yaklaşım çoğunlukla hipoplastik sol kalp sendromu ve benzeri tek ventrikül fizyolojisi olan hastalarda tercih edilir. Burada, hibrid yaklaşım, arcus hipoplazisi ile ilişkili atriyoventriküler septal defektli bir hastada düzeltici cerrahi öncesi palyatif işlem olarak uygulandı ve sonuçlar literatür ışığında tartışıldı.
Keywords : İki taraflı pulmoner arter bandı; komplet atriyoventriküler septal defekt; doğuştan kalp hastalığı; hibrid yaklaşım
Viewed : 4674
Downloaded : 912