ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Penetran Kalp Yaralanmaları
Hasan Berat CİHAN, Erdal EGE, Öner GÜLCAN, Rıza TÜRKÖZ, *Oğuzhan YAŞAROĞLU
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı,
*Malatya Devlet Hastanesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü
Penetran kalp yaralanmaları müdahaledeki gecikme nedeni ile dahi ölümle sonuçlanırlar. Tedavisi hızlı resüssitasyon, erken cerrahi girişim ve eşlik eden yaralanmaların onarımı ile gerçekleşir. Anabilim dalımızda ve Malatya Devlet Hastanesinde son 10 yıl içinde penetran kalp yaralanması nedeniyle cerrahi girişim uygulanan 23 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların hepsi erkekti, ortalama yaş 26.3 (en genç 14, en yaşlı 50) olarak bulundu. Sağ ventrikül 14 (%60.8) olguda en çok yaralanan kalp bölgesi olurken onu sol ventrikül 6 (%30.4) ve sağ atrium 2 (%8.8) olgu ile izledi. Tüm olgulara acil koşullarda cerrahi girişim uygulandı. Primer tamir en çok tercih edilen teknikti. Hastane mortalitesi 2 hasta ile %8.7'dir (bir kardiyojenik şok, bir beyin ölümü). Taburcu edilen 21 olgunun kontrol muayenelerinde problemleri olmadığı gözlendi. Sonuç olarak agressif resüssitasyon ve acil cerrahi müdahale penetran kalp yaralanmalarında hayatta kalma oranlarındaki artışın en önemli sebebidir.
Viewed : 11474
Downloaded : 2566