ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Double switch ameliyatları: Büyük arterlerin doğuştan düzeltilmiş transpozisyonunda fizyolojik düzeltme mi, anatomik düzeltme mi yapalım?
Tayyar Sarıoğlu1, Ahmet Arnaz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Division of Pediatric Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15240
Doğuştan düzeltilmiş büyük arterlerin transpozisyonunun (cTGA) optimal cerrahi tedavisine yönelik arayışlar devam etmektedir. Fizyolojik (konvansiyonel) düzeltme yaklaşımlarında, morfolojik sağ ventrikülün (MRV) sistemik dolaşım tarafında kalıyor olması, özellikle geç dönemde, sistemik ventrikül ve triküspit kapak yetersizliği ile sonuçlanmaktadır. Double switch (anatomik düzeltme) ameliyatları ile morfolojik sol ventrikülün sistemik ventrikül, MRV’nin ise pulmonik ventrikül haline dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Son 20 yılda double switch ameliyatlarının erken ve orta vadedeki sonuçlarının giderek iyileşmesi, anatomik düzeltmenin tercih edilen bir yöntem olmasına yol açmıştır. Anatomik düzeltme ile ventrikül fonksiyonlarının korunması sayesinde doğuştan cTGA’lı hastaların normal/normale yakın fonksiyonel kapasite ile daha uzun yaşama umutları artmıştır. Ancak kesin bir yargıya varabilmek için daha çok sayıda hastayı kapsayan, daha uzun süreli takipler içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.
Keywords : Arterial switch; atrial switch; congenitally corrected transposition of the great arteries; double switch
Viewed : 5273
Downloaded : 1229