ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik kalp cerrahisinde nadir ameliyatlar: Çocukluk çağı kalp tümörleri
Murat Koç1, Ali Kutsal1
1Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Sami Ulus Maternity and Children?s Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16147
Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağı primer kalp tümörlerinin cerrahi tedavisine ilişkin 12 yıllık deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Aralık 2017 tarihleri arasında merkezimizde primer kalp tümörü nedeni ile ameliyat edilen 13 pediatrik hasta (8 erkek, 5 kız; ort. yaş 1.3±1.9 yıl; dağılım, 3 gün-6 yıl) bu çalışmaya alındı. Veriler hastanemiz tıbbi kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Rezeke edilen kitlelerin tümü benign idi. En sık görülen tümör rabdomiyomayı takiben (n=7), fibroma (n=3), miksoma (n=2) ve perikardiyal teratoma (n=1) idi. İki hasta ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildiği için mortalite oranı %15.4 idi. Diğer hastalarda ameliyat sonrası erken ve geç dönemde rezidüel kitle veya tümör nüksü görülmedi.

Sonuç: Çocukluk çağı primer kalp tümörleri genellikle benign olmakla birlikte, tümörün yerleşimi ve büyüklüğüne bağlı olarak klinik açıdan önemli sorunlara yol açabilmektedirler. Cerrahi tümör rezeksiyonu genellikle uzun dönem iyi sonuçlar ile ilişkilidir.

Keywords : Çocukluk çağı; kalp cerrahisi; primer kalp tümörleri
Viewed : 4922
Downloaded : 1233