ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mezenkimal kök hücrelerin greft enfeksiyonlarında antibakteriyel etkisi: Deneysel bir çalışma
Mehmet Kabalcı1, İbrahim Deniz Canbeyli2, Erdinç Eroğlu3
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16049
Amaç: Bu çalışmada, sıçan modelinde, tigesikline kıyasla, mezenkimal kök hücrelerin metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis ile ilişkili greft enfeksiyonu üzerindeki antibakteriyel etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Toplam 42 erkek erişkin Wistar cinsi sıçan (yaş >6 ay; ağırlık 300-350 g) her grupta yedi sıçan olacak şekilde altı gruba ayrıldı. Grup 0 herhangi bir prosedürden geçmedi; Grup 1 enfekte edildi, ancak tedavi edilmedi; Grup 2 enfekte edildi ve greft yerleştirilmeden tigesiklin ile tedavi edildi; Grup 3 enfekte edildi ve greft yerleştirilmeden mezenkimal kök hücre ile tedavi edildi; Grup 4 greft yerleştirildikten sonra enfekte edildi ve tigesiklin ile tedavi edildi; Grup 5 greft yerleştirildikten sonra enfekte edildi ve mezenkimal kök hücre ile tedavi edildi. Oluşturulan cepler boş bırakıldı veya Dacron greftle implante edildi. Tedaviye 48 saat sonra başlandı. Numuneler 13. günde toplandı. Perigreft dokular histopatolojik olarak değerlendirildi ve bakteri koloni sayıları tespit edildi.

Bulgular: Grup 0'da bakteri kolonizasyonu gözlenmez iken, Grup 1'de belirgin kolonizasyon görüldü. Grup 2 ve Grup 3'te (greftsiz gruplar) tam eradikasyon sağlandı ve Grup 4 ve Grup 5'te (greft yerleştirilen gruplar) tama yakın eradikasyon elde edildi. Histopatolojik bulgular açısından Grup 1-Grup 2 ve Grup 1-Grup 3 arasında (greftsiz gruplar) anlamlı bir fark vardı. Histopatolojik bulgular Grup 2-Grup 3 ve Grup 4-Grup 5 arasında benzerdi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, mezenkimal kök hücrelerin antibiyotik tedavisine yeni ve modern bir alternatif olabileceğini ve enfekte greft alanlarında Staphylococcus"un biyoyükünü azaltabileceğini ve mezenkimal kök hücre tedavisinin tigesiklin kadar etkili olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Enfeksiyon; mezenkimal kök hücre; Staphylococcus epidermidis; tigesiklin; yara
Viewed : 4617
Downloaded : 1080