ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nuss işleminde komplikasyonları belirleyen faktörler
Özgür Katrancıoğlu1, Yücel Akkaş2, Tuba Şahinoğlu3, Ekber Şahin1, Şule Karadayı1, Nurkay Katrancıoğlu4
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Konya Numune Hospital, Konya, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Gözde Academy Hospital, Malatya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15707
Amaç: Bu çalışmada Nuss işlemi yapılan hastalarda gelişen komplikasyonlar ve bu komplikasyonların yönetimi ile ilgili deneyimlerimiz paylaşıldı.

Çalışma planı: Çalışmada Temmuz 2007 - Mayıs 2016 tarihleri arasında kliniğimizde pektus ekskavatum nedeniyle Nuss işlemi uygulanan 59 hastanın (50 erkek, 9 kadın; ort. yaş 17.6±5.1 yıl; dağılım, 2.5-33 yıl) dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, cerrahi yöntemkomplikasyonları ve hastanede kalış süreleri kaydedildi. Verilerin değerlendirilmesinde Fisher"in ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Nuss işlemi tüm hastalarda ölüm, organ yaralanması ve masif kanama gibi ciddi komplikasyonlar olmadan gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası erken dönemde en sık görülen komplikasyon minimal pnömotoraks (n=16, %27.1) iken geç dönemde en sık bar dislokasyonu görüldü (n=5, %8.3).

Sonuç: Erkek veya 23 yaşından büyük olmanın Nuss işleminden sonra komplikasyon gelişimi için risk faktörleri olduğu belirlendi. Buna rağmen, Nuss işlemi minimal invaziv ve yönetilebilir bir yaklaşım olması, deformiteyi düzeltmedeki başarısı, kısa ameliyat süresi ve komplikasyon oranlarının az olması ile seçilmiş hastalarda güvenle uygulanabilir.

Keywords : Komplikasyonlar; minimal invaziv cerrahi; Nuss işlemi; pektus ekskavatum
Viewed : 4273
Downloaded : 1021