ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort ark anomalisi olan bir hastada retrograd uzanımın eşlik ettiği tip B aort diseksiyonunun hibrid tedavisi
Orkun Çaçur1, Başak Özkan1, Ahmet Ümit Güllü2, Şahin Şenay2, Cem Alhan2
1Department of Medical School, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Maslak Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15968
Aort arkın hibrid tedavisi, supraaortik dalların cerrahi revaskülarizasyonu ile birlikte endovasküler stentlemeyi kapsar. Bu yazıda, retrograd uzanım ve aort ark anomalisinin eşlik ettiği tip B aort diseksiyonlu 53 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Hasta iki taraflı karotikosubklavyen baypas greftleme ve endovasküler stent greftleme yapılarak hibrid tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.
Keywords : Aort ark anomalisi; aort diseksiyonu; endovasküler stent greftleme; hibrid tedavi
Viewed : 4115
Downloaded : 884