ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Modifiye Bentall ameliyatı yapılan bir hastada periferik emboli
Ersin Kadiroğulları1, Barış Timur1, Onur Şen1, Mehmet Kaya1
1Department of Cardiovascular, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16361
Tip A aort diseksiyonu nedeniyle altı ay önce Bentall De-Bono ameliyatı yapılan 30 yaşında erkek hasta, kliniğimize istirahat halinde akut alt ekstremite ağrısı ile başvurdu. Varfarin dozu uluslararası normalleştirilmiş oran 2-3 arasında olacak şekilde ayarlandı ve hasta Bentall De-Bono ameliyatı sonrası sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Bilgisayarlı tomografide 2.2 uluslararası normalleştirilmiş oran ile çıkan aort protez greftinde tromboz, sol iliyak arterde tıkanıklık ve dalakta multipl enfarktlar izlendi. Hasta yeniden ameliyata alındı ve çıkan aort protez greftindeki izole trombüs temizlendi. Materyalin patolojik incelemesi kronik trombüsle uyumluydu.
Keywords : Çıkan aort; distal emboli; greft; tromboz
Viewed : 3981
Downloaded : 931