ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer adenokarsinomlu bir hastada eş zamanlı atan kalpte koroner arter baypas greftleme ve sağ üst lobektomi
Kıvanç Atılgan1, Ertan Demirdaş1, Bayram Metin2, Zafer Cengiz Er1, Ferit Çiçekçioğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Bozok University Research and Application Hospital, Yozgat, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Bozok University Research and Application Hospital, Yozgat, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15458
Mevcut koroner kalp hastalığı, akciğer rezeksiyonunun cerrahi mortalite ve morbidite oranlarında bir artışa neden olabilir. Akciğer rezeksiyonundan önce miyokard revaskülarizasyonu ile eş zamanlı veya iki aşamalı işlem, ameliyat sonrası morbidite ve mortalite oranlarını azaltabilmektedir. Bu yazıda, eş zamanlı atan kalpte koroner arter baypas greftleme ve sağ üst lobektomi yapılan akciğer adenokarsinomlu 65 yaşında erkek bir olgu sunuldu.
Keywords : Adenokarsinom; koroner arter baypas greftleme; akciğer rezeksiyonu; mortalite; morbidite
Viewed : 4054
Downloaded : 825