ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kısmi kardiyopulmoner baypas sırasında renal kavoatriyal tümör trombozunun anestezi yönetimi
Şerife Gökbulut Bektaş1, Mine Altınkaya Çavuş1, Sema Turan1
1Department of Intensive Care, University of Health Sciences, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16685
Elli sekiz yaşında erkek hastada kardiyopulmoner baypas sırasında dolaşım arresti olmaksızın kavoatriyal trombus ve renal tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması planlandı. Ameliyat süresince transözofageal ekokardiyografi ile pulmoner emboli açısından sürekli takip yapıldı. Ameliyat anesteziyoloji uzmanları, üroloji uzmanları ve kalp damar ve gastrointestinal cerrahlarından oluşan multidisipliner bir ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Bu olgu, kavoatriyal trombüslü renal hücreli karsinom hastalarında anestezi yönetiminin önemini göstermektedir.
Keywords : Anestezi yönetimi; kavoatriyal trombus; transözofageal ekokardiyografi
Viewed : 4203
Downloaded : 878