ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik yerleşimli, bronşiyal olmayan nadir bir pulmoner mukus bezi adenomu olgusu
Ahmet Uluşan1, Zeynep Bayramoğlu2, Maruf Şanlı3, Kemal Bakır4
1Department of Thoracic Surgery, Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Pathology, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
4Department of Pathology, Medicine Faculty of Sanko University, Gaziantep, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15357
Pulmoner mukus bezi adenomları, malign akciğer kitlelerinden ayırıcı tanısı yapılması gereken, nadir görülen benign tümörlerdir. Ayırıcı tanı atipik yerleşimlerde akciğer parankimi kaynaklı olanlar için özellikle önemlidir. Bu yazıda, yaklaşık iki yıldır öksürük ve balgam çıkarma yakınması olan 70 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Göğüs bilgisayarlı tomografisinde akciğerin sol alt lobunda 1 cm"lik bir nodül görüldü. Tümör, mini torakotomi ve kama rezeksiyonu ile tamamen rezeke edildi ve frozen incelemesi için patoloji bölümüne gönderildi. Frozen sonucu benign olarak rapor edildi. Patolojik tanı mukus bezi adenomu idi. Hastada ameliyat sonrası komplikasyon gelişmedi ve tam iyileşme sağlandı. Pulmoner mukus adenomları nadiren akciğer parankiminden kaynaklanabilir ve periferik yerleşimli akciğer lezyonları olan hastalarda görülebilir.
Keywords : Bronşiyal neoplaziler; ayırıcı tanı; müsinöz adenoma cerrahisi; video-destekli göğüs cerrahisi
Viewed : 3996
Downloaded : 844