ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dışarıdan tamamen görülebilen perikardiyumu olan bir hastada dev torasik defektin kapanması için negatif basınçlı yara kapama sistemi: Olgu sunumu
Mustafa Tahir Özer1, Hüseyin Sinan2, Ersin Sapmaz3, Sedat Gürkok3, Şahin Kaymak1, Orhan Kozak2
1Department of War Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey C
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15703
Negatif basınçlı yara kapama sistemi yara kontraksiyonu yoluyla yara kapanmasını kolaylaştırır. Bu yazıda, ateşli silahla yaralanma sonrası üç kaburga defekti, akciğer parankim yaralanması, ampiyemi, sol komplet pnömotoraksı ve dışarıdan görülebilir perikardiyumu olan 35 yaşında bir erkek hastada torasik defektin doldurulması, enfeksiyonun kontrol edilmesi ve akciğerin genişletilmesi için negatif basınçlı yara kapama sisteminin başarıyla uygulanışı bildirildi. Hastamızda ulaşılan mükemmel sonuç negatif basınçlı yara kapama sisteminin yara enfeksiyonunu azaltarak ve erken yara kapanmasını sağlayarak yüksek enerjili toraks yaralanmalarının tedavisinde iyi bir seçenek olduğunu göstermektedir.
Keywords : Negatif basınçlı yara tedavileri; vakum yardımlı kapama; yara bakımı
Viewed : 3752
Downloaded : 777