ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tamirine ilişkin erken ve orta dönem sonuçlarımız
Sedat Ozan Karakişi1, Şaban Ergene1, Doğuş Hemşinli1, Şeref Alp Küçüker2
1Department of Cardiovascular Surgery, Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Medicine, Rize, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Yıldırım Beyazıt University Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16328
Amaç: Bu çalışmada, infrarenal abdominal aort anevrizması olan hastalarda endovasküler anevrizma tamirine ilişkin erken ve orta dönem sonuçlarımız sunuldu.

Çalışma planı: Aralık 2011 - Ocak 2017 tarihleri arasında endovasküler anevrizma tamiri yapılan toplam 154 hasta (136 erkek, 18 kadın; ort. yaş 71.7 yıl; dağılım, 55-94 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, işlem öncesi ek tanıları, mortalite ve morbidite oranları, yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süreleri, kullanılan kan ürünü miktarları, komplikasyonlar ve yeniden girişimler dahil olmak üzere veriler kaydedildi.

Bulgular: Yedi hastaya anevrizma rüptürü nedeniyle acil koşullarda girişim uygulanırken, 147 hastaya elektif cerrahi yapıldı. Ortalama takip süresi 35 (dağılım, 12-72) ay, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi 1.1 (dağılım, 1-4) gün ve hastanede kalış süresi 3.1 (dağılım, 3-7) gün idi. Tedavi süresince ortalama 0.3 ünite eritrosit süspansiyonu kullanıldı. On altı hastada kaçak, iki hastada greft bacağında tıkanıklık, altı hastada anevrizma çapında artış ve beş hastada yara iyileşme problemi görüldü. İki hastaya kros femoral baypas, üç hastaya balon dilatasyon, üç hastaya proksimal ekstansiyon ve dört hastaya distal ekstansiyon uygulandı. İşlem sırasında bir hastada mortalite gelişti. Total mortalite oranı 7% ve ilk 30 günlük mortalite oranı 2% idi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız endovasküler anevrizma tamirinin düşük cerrahi mortalite oranı, kısa yoğun bakım ünitesi ve hastane yatışı ve daha az kan ürünü kullanımı dahil olmak üzere birtakım avantajlara sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu teknik yüksek riskli komorbid hastalarda rejyonel anestezi ile birlikte gerçekleştirilebilir.

Keywords : Abdominal aort anevrizması; endovasküler aort tamiri; stent gref
Viewed : 5564
Downloaded : 1173