ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minimal invaziv varis tedavisi sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Pelin Tuncer Çoban1, Elif Dirimeşe2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Tunceli State Hospital, Tunceli, Turkey
2Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16867
Amaç: Bu kesitsel çalışmada varisli hastalarda minimal invaziv işlemler sonrasında yaşam kalitesindeki değişimler değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya minimal invaziv tekniklerle tedavi edilen varisli 150 hasta (58 erkek, 92 kadın; ort. yaş 47.1±12.0 yıl; dağılım 19-80 yıl) dahil edildi. Veriler hasta bilgi formları ve Venöz Yetmezlikte Epidemiyolojik ve Ekonomik Çalışma-Yaşam Kalitesi/Semptomlar Anketi kullanılarak toplandı. Minimal invaziv işlemlerden önce, hastalar varisler ve rahatlama amaçlı tıbbi yaklaşımlar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, kompresyon çoraplarının kullanımı hakkında da kendilerine bilgi sağlandı. Varis semptomları ve yaşam kalitesi minimal invaziv işlemlerden önce ve son işlemden dört hafta sonra değerlendirildi.

Bulgular: Kadınlar, 51-60 yaş aralığındaki bireyler, Vücut Kütle İndeksi >30 olanlar veya gebelik geçirmiş olanlarda varis hastalığı prevalansı daha yüksek ve yaşam kalitesi daha düşük idi. Minimal invaziv işlemler ile tedavi edilen hastalarda hastalığın klinik şiddeti azaldı ve yaşam kalitesi düzeldi. Tedavi sonrası, hastaların %45.33"ü bir ay boyunca düzenli olarak kompresyon çorabı giydi.

Sonuç: Minimal invaziv tedavi sonrası varisli hastalarda şiddetli hastalık semptomları azaldı ve yaşam kalitesi arttı. Yaşam tarzı değişiklikleri, kompresyon çorabı kullanımı ve hemşire ve sağlık çalışanlarının rolleri damar sağlığının korunmasında önemlidir.

Keywords : Kompresyon çorabı; hemşirelik bakımı; yaşam kalitesi; varis; venöz yetmezlik
Viewed : 6201
Downloaded : 1239