ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İleri amfizem tedavisinde endobronşiyal sarmallar: Tek merkez deneyimi
Korkut Bostancı1, Zeynep Bilgi1, Hakan Ömercikoğlu1, Çağatay Çetinkaya1, Şehnaz Olgun Yıldızeli2, Mustafa Yüksel1, Davor Stamenovic3
1Department of Thoracic Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, St Vicentius Kliniken, Karlsruhe, Germany
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16893
Amaç: Bu çalışmada ileri amfizem nedeniyle endobronşiyal akciğer hacim küçültme uygulanan hastalarda endobronşiyal sarmal ile deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Çalışmaya ileri amfizem nedeniyle endobronşiyal sarmal ile endobronşiyal akciğer hacim küçültme uygulanan 46 hasta (45 erkek, 1 kadın; ort. yaş 61.7±8 yıl; dağılım, 43-80 yıl) dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, pulmoner fonksiyon testleri, tedavi sonrası morbiditesi, mortalitesi, tedavi öncesi ve sonrası (6 ay) altı dakika yürüme mesafesi, modifiye Medikal Araştırma Konseyi dispne skorları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı değerlendirme testi ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği skorları kaydedildi.

Bulgular: Hastaların ortalama sigara kullanım öyküleri 65 paket/yıl idi. Lob başına ortalama 11 (dağılım, 9-15) sarmal yerleştirildi (sağ üst lob=35, sol üst lob=19, sağ alt lob=2, sol alt lob=4). Ortalama takip süresi 12.6 ay (±5.6 ay) idi. Tedavi sonrası birinci saniye zorlu ekspirasyon volümü, rezidüel volüm ve altı dakika yürüme mesafesi değerleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde düzeldi. Yaşam kalitesinde de modifiye Medikal Araştırma Konseyi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı değerlendirme testi ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği skorlarıyla ölçümlenen belirgin düzelme görüldü. Ameliyatın hemen sonrasında majör komplikasyon yaşanmazken 30 gün içinde üç hastada kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesi, iki hastada pnömoni ve bir hastada önceki nörolojik hastalığın nüksü gelişti.

Sonuç: Endobronşiyal sarmal uygulaması ileri amfizemli seçilmiş hastalarda akciğer hacim küçültme cerrahisi ile karşılaştırıldığında daha düşük morbidite ve mortalite ile beraber pulmoner fonksiyonlarda ve yaşam kalitesinde belirgin düzelme sağlar.

Keywords : Bronkoskopi; kronik obstrüktif akciğer hastalığı; amfizem; akciğer hacim küçültme
Viewed : 5351
Downloaded : 1072