ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçanlarda künt akciğer travmasına bağlı akut akciğer hasarında nitrik oksit sentaz inhibitörlerinin etkisi
Aslı Gül Akgül1, Deniz Şahin2, Uğur Temel1, Aykut Eliçora3, Meltem Dillioğlugil4, Hale Maral Kır4, Özgür Doğa Özsoy4, Kürşat Yıldız5, Cüneyt Özer6, Salih Topçu7
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physiology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Karaelmas Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
4Department of Biochemistry, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
5Department of Pathology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
6Experimental Research Unit, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
7Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.15936
Amaç: Bu çalışmada deneysel sıçan modeli üzerinde uygulanan künt akciğer travmasının akciğer dokusu ve kandaki etkileri ile Ngammanitro- L-arginin metil ester ve N-iminoetil-L-ornitin uygulamasını takiben proenflamatuvar sitokinler, oksidan-antioksidan enzimler ve histopatolojik parametreler araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya 50 erişkin erkek Wistar albino sıçan (ağırlık 350-400 g) dahil edildi. Sıçanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Kontrol dışındaki diğer tüm gruplarda orta şiddette pulmoner kontüzyon oluşturuldu. Grup 1 ve 2"ye intraperitoneal salin solüsyonu, grup 3"e 25 mg.kg-1 Ngamma-nitro-L-arginin metil ester, grup 4"e 20 mg.kg-1 N-iminoetil-L-ornitin uygulandı. Kan ve akciğer dokuları biyokimyasal ve histopatolojik açıdan incelendi.

Bulgular: Malondialdehit yanıtı, müköz ve histopatolojik değerler incelendiğinde, en iyi sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı şekilde Ngamma-nitro-L-arginin metil ester ve N-iminoetil-L-ornitin uygulanan gruplarda kaydedildi. Yarışmalı nitrik oksit sentaz inhibitorü Ngamma-nitro-L-arginin metil ester uygulanan grupta süperoksit dismutaz değerlerinde anlamlı iyileşme saptandı. Nitrik oksit değerleri N-iminoetil-L-ornitin grubunda oldukça düşük idi ancak anlamlılık saptanmadı.

Sonuç: Künt akciğer travması sonrası pulmoner kontüzyonda serbest oksijen radikalleri ve lipid peroksidasyon rol oynadı. Biyokimyasal ve histopatolojik sonuçlara göre, enflamasyon etkileri hem Ngamma-nitro- L-arginin metil ester hem N-iminoetil-L-ornitin uygulaması ile azaldı ve koruyucu etkiler oluştu.

Keywords : Akut akciğer hasarı; oksidatif stres; travma
Viewed : 5848
Downloaded : 1099