ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rivaroksabana bağlı spontan hemotoraks olgusu
İbrahim Yıldız1, Ebubekir Aksu2, Pınar Özmen Yıldız1, İsmail Gürbak1
1Department of Cardiology, Osmaniye State Hospital, Osmaniye, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Osmaniye State Hospital, Osmaniye, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.15090
Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda tromboembolik korunma için varfarine alternatif olarak yeni oral antikoagülanlar ortaya çıkmıştır. Yeni oral antikoagülanlar varfarine göre daha iyi uyum ve güvenlik marjına sahip olmakla birlikte, kullanımları konusunda dikkatli olmalıyız. Bu yazıda, rivaroksaban tedavisine bağlı bir spontan hemotoraks olgusu sunuldu. Araştırmamıza göre, rivaroksaban tedavisine sekonder ilk spontan hemotoraks olgusu budur.
Keywords : Hemoraji; rivaroksaban; spontan hemotoraks
Viewed : 4059
Downloaded : 766