ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mangled Ekstremite Şiddet Skoru daha yüksek bir kestirim değeri ile halen hastane-içi amputasyon için geçerlidir
Emrah Şişli1, Ali İhsan Hasde2
1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16210
Viewed : 3457
Downloaded : 738