ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole sağ sinüs Valsalva anevrizması: Nadir bir olgu sunumu
Taner İyigün1, Barış Timur1, Mugisha Kyaruzi1, Mehmet Kaya1
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17302
İzole sinüs Valsalva anevrizması tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden bir seyirle ilişkilendirilen nadir bir konjenital patolojidir. Bu yazıda, modifiye Bentall işlemi ile tedavi edilen izole sağ sinüs Valsalva anevrizması olan 60 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Kardiyak semptomları olan hasta ayrıntılı değerlendirme için kliniğimize başvurdu. Geliştirilmiş bilgisayarlı tomografik anjiyografi ve transtorasik ekokardiyografide izole sağ sinüs Valsalva anevrizması görüldü. Durum için en uygun tedavi kesin olmasa da hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlar nedeniyle erken cerrahi girişim önerilir.
Keywords : Bentall işlemi, bilgisayarlı tomografik anjiyografi, izole sağ sinüs Valsalva anevrizması
Viewed : 3545
Downloaded : 711