ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
NEFROTİK SENDROMLU OLGUDA SAĞ VENTRİKÜL KİTLESİ
Osman BOLCA, Mehmet EREN, Bahadır DAĞDEVİREN, Aydın YILDIRIM, Tuna TEZEL
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, Haydarpaşa, İSTANBUL
Nefrotik sendrom tanısı ile 2 aydan beri takip edilen 20 yaşında erkek hasta son 15 gündür giderek artan sağ bacakta şişme, halsizlik, erken yorulma, efor ile artan çarpıntı şikayetleri ile polikliniğimize müracaat etti. Fizik muayenede sağ bacak şiş, gergin ve sağ bacakta daha belirgin olmak üzere her iki bacak pretibial bölgede iz bırakan 3 + ödem tesbit edildi. Hasta sağ alt ekstremitede derin venöz trombüsü ve kalp yetersizliği nedeni ile yatırıldı. Ekokardiyografide sağ ventrikülde 3 x 4 cm ebatlarında non-homojen, multilobuler, sınırları net olarak seçilemeyen, irregüler, doğası hakkında tanı konulamayan hareketsiz kitle, venöz sistem Doppler ultrasonografisinde ise sistem subakut trombüsü saptandı.

Sağ ventrikül kitlelerinin malignensi, trombus, vejetasyon ve artefaktlar olmak üzere sınıflandırıldığı göz önüne alınarak, nefrotik sendromlu bir olguda niteliği hakkında direkt tanı koyamakta güçlük çekilen kitlenin klinik seyrine göre konulan tanısı tartışılmıştır.

Keywords : Sağ ventrikül kitlesi, nefrotik sendrom, ekokardiyografi, Right ventricular mass, nephrotic syndrome, echocardiography
Viewed : 27955
Downloaded : 3339