ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
FEMORAL BÖLGEDE HEMODİALİZ İÇİN KULLANILAN 4-7 VE 6 mm PTFE GREFTLERİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
Serdar AKGÜN, Ali CİVELEK, Selim İSBİR, Koray AK, Adnan ÇOBANOĞLU
Marmara Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Otojen arteryovenöz fistüllerin gerçekleştirilemediği durumlarda hemodializ için en çok tercih edilen prostetik greftler, polytetrafloroethylene greftlerdir. Bu çalışma Mayıs 1998 ile Mayıs 1999 arasında femoral bölgede kullanılan 4-7 mm ve 6 mm PTFE greftlerin erken dönem sonuçlarını içermektedir. 12’si 4-7 mm ve 10’u 6 mm grubunda olmak üzere iki farklı grupta yer alan toplam 22 hastanın erken dönem sonuçları retrospektif olarak incelendi. 4-7 mm grubunda 4 (%25), 6 mm grubunda 1 (%10) hastada erken tromboz gözlendi. 6 mm grubunda 1 (%10), 4-7 mm grubunda 2 (%16.6) olmak üzere üç geç dönem tromboz gözlenmiştir. Bu bulgular ile her iki grupta yer alan hastaların sayıca yetersizliği yüzünden istatistiki bir farklılık olduğunu göstermez. Bununla beraber düşük akım nedeni ile 4-7 mm’lik greftlerin tromboz oranının yüksekliği saptanabilir. Hemodializ için femoral bölgede 6 mm’lik greftler 4-7 mm’lik greftlere göre daha iyi bir seçenek olabilirler.
Keywords : PTFE greftler, hemodiyaliz, fistül , PTFE grefts, Hemodialysis, Fistula
Viewed : 10260
Downloaded : 2653