ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp Hastalarında Gelişen Akut Böbrek Yetmezliğinde İntermittant Venö-venöz Hemodiafiltrasyon Kullanımı
Atilla SEZGİN, Şükrü MERCAN, Hakan ATALAY, Sait AŞLAMACI, *Nuran ÖZDEMİR
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Nefroloji Anabilim Dalı

İntermittant venö-venöz hemodiafiltrasyon (İVVHD) böbrek destek tedavisi amacıyla özellikle hemodinamik instabilitesi olan hastalarda alternatif bir yöntemdir.

Kliniğimizde romatizmal kalp hastalığı olup ameliyat öncesi dönemde akut böbrek yetmezliğine giren bir hastamızda İVVHD uygulandı. Bu işlem sırasında hastanın ileri derecede kalp yetmezliği mevcuttu. Kan basıncı ortalama 50 mmHg. idi. Hemodiafiltrasyon endikasyonu oligüri ve volum fazlalığı idi. Femoral vene double lumen kateter kondu. Venöz hat ile filtre arasına konan roller pompa desteğinde böbrek destek tedavisi uygulandı.

İVVHD kardiyak nedenlerle ameliyat öncesi veya sonrası akut böbrek yetmezliğine giren, hemodinamik instabilitesi olan kritik hastalarda iyi tolere edilir, düşük komplikasyon oranına sahiptir ve metabolik atık ürünlerinin yeterli atılımı ile beraberdir.

Keywords : hemodiafiltrasyon,akut böbrek yetmezliği,böbrek destek tedavisi,hemofiltration, acut renal failure, renal assist treatment
Viewed : 19941
Downloaded : 3583