ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AKUT MYOKARD ENFARKTÜSÜ SONRASI ÜÇ OLGUNUN MR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Erkan YILMAZ, Metin MANİSALI, Dinç ÖZAKSOY, *Erdem SİLİSTRELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji
*Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalları, İZMİR
Akut myokard enfarktı kanıtlanmış üç hastaya manyetik resonans (MR) tetkiki yapıldı. İki hastada, sine MR görüntülerinde myokardial duvarda incelme ve bölgesel fonksiyonel bozukluk izlendi. Bir hastada sol ventrikülde büyük tromboze anevrizma dikkati çekti. Bu üç olguda, enfarktlı myokardial dokunun lokalizasyonunun ve komplikasyonlarla birlikte fonksiyon bozukluğu gösteren alanın yaygınlığının doğru olarak belirlenmesinde spin eko ve sine MR görüntülerinin yeri tartışıldı.
Keywords : Myokard, enfarkt, manyetik resonans görüntüleme , Myocardium, infarction, magnetic resonance imaging
Viewed : 11070
Downloaded : 2680