ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mediastinoskopide Mortalite ve Morbidite: 93 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Muzaffer METİN, Adnan SAYAR, Aysun ÖLÇMEN, Yıldıray BEKAR, Hasan AKIN, Adalet DEMİR, Müfid ÖLÇMEN
Yedikule Göğüs Cerrahi Merkezi II. Cerrahi Kliniği
İlk kez 1959 yılında Carlens tarafından göğüs cerrahisinde kullanılmaya başlanan mediastinoskopi, günümüzde de akciğer tümör evrelendirmesi ve mediastinal kitlelerin tanısında sıkça başvurulan bir yöntemdir.

1994-1998 yılları arasında kliniğimizde 48'i tanısal, 45'i evreleme amacıyla toplam 93 mediastinoskopi yapıldı. Evreleme yaptığımız iki olgumuza standart servikal mediastinoskopi ile eş zamanlı servikal extented mediastinoskopide uyguladık. Olgularımızın 20'si kadın, 73'ü erkek olup yaşları 11 ile 73 arasında değişmekteydi.

Tüm olgularımıza genel anestezi uygulandı. Operasyon süreleri 30-180 dakika (ortalama 50 dakika) arasında değişmekteydi. 2 olgumuzda eksplorasyon gerektiren hemoraji, bir olgumuzda tek taraflı parsiyel pnömotoraks, bir olgumuzda bilateral parsiyel pnömotoraks, 9'u geçici olmak üzere 12 olgumuzda ses kısıklığı ve 2 olgumuzda yara enfeksiyonu gelişti. Hiç bir olgumuzda mortaliteye rastlanmadı.

Kliniğimiz cerrahlarının mediastinoskopi tecrübesinin gelişmesiyle, olgularda alınan pozitif sonuçlar artmış, komplikasyon oranları azalmıştır. Mediastinoskopi, düşük morbidite oranları ile akciğer kanser evrelemesinde ve mediasten kitlelerinin tanısında vazgeçilmez bir invazif cerrahi yöntem olarak kliniğimizde yerleşmiştir.

Viewed : 11418
Downloaded : 2370