ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin Göğüs Duvarı Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi
B. Ali ÖZUSLU, Onur GENÇ, Sedat GÜRKÖK, Alpay SARPER, Rauf GÖRÜR, Kunter BALKANLI
GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Toraks duvarı deformiteleri içinde pektus ekskavatum ve pektus karinatum insidansı yüksektir. Bu deformitelerin tedavileri genellikle çocukluk çağında yapılır. Bu nedenle erişkin yaşta cerrahi tedavi sonuçlarını bildiren yayın sayısı düşüktür. Erişkin yaşta toraks duvarı deformitesi nedeniyle cerrahi onarım uyguladığımız olguları retrospektif olarak inceledik.

Kliniğimizde 1989 yılından bu yana 44 hastaya (41 erkek, 3 kadın) toraks duvarı deformitesi nedeniyle cerrahi korreksiyon uygulandı. Ortalama yaş 21.8 olup, 15 ile 38 arasında değişmektedir. Operasyon endikasyonları kardiak, respiratuvar, kozmetik ve psikolojik nedenlerdi. Deformiteler 36 hastada (%81.8) pektus ekskavatum, 5 hastada (%11.3) pektus karinatum ve 3 hastada (%6.8) mikst tipteydi. Yedi hastada (%15.9) malformasyonun aile hikayesi vardı. Semptomlar 23 hastada (%52.2) eforla dispne ve yorgunluk, 12 hastada (%27.2) çarpıntıydı. Beş hastada minimal skolyoz vardı. Cerrahi teknik olarak tüm olgularda; anormal kostal kartilajların subperikondrial rezeksiyonu, sternumun transvers ve longitudinal osteotomisi, Kirschner teli ile stabilizasyon uygulandı. Kirschner teli genellikle 2-3 hafta sonra çıkarıldı. Tüm hastalar uzun süreli takibe alındı. Sonuçlar Humprey-Jaretzki sınıflamasına göre; çok iyi, iyi, orta ve kötü olarak değerlendirildi.

Erken veya geç mortalite izlenmedi. Morbidite oranı %6.8'di. 12 hastada intraoperatif ve postoperatif ilk 6 saat içinde pnömotoraks gelişti. Erken takipte hastaların kardiak ve respiratuvar semptomları düzeldi. Sonuçlar 30 hastada (%68.2) çok iyi, 13 hastada (%29-5) iyi ve 1 hastada (%2.2) ortaydı.

Erişkin hastalarda toraks duvarı deformitelerinin cerrahi tedavisi kozmetik, ortopedik ve psikolojik olarak iyi sonuçlar vermektedir. En az orta derecede deformitesi olan hastalarda her yaşta operasyon yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Viewed : 19424
Downloaded : 3039