ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PECTUS EXCAVATUM VE KORONER ARTER HASTALIĞININ AYNI SEANSTA DÜZELTİLMESİ
Abdullah Kemal TUYGUN, Sabri DAĞSALI, M. Nuri KARABULUT, Adlan OLSUN, *Tamer OKAY
Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İSTANBUL
*Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi, İSTANBUL
Pectus excavatum (PE) kosta kartilajlarını tutan doğumsal bir deformitedir. Konkav pozisyonda gelişen kartilajlar ksifoid hizasında sternum depresyonuna neden olurlar. Malformasyon tanısı genellikle çocukluk çağında konulup, cerrahi düzeltme de yine bu yaşlarda yapılır. Literatürde PE’un intrakardiak lezyonlarla birlikte bulunması ve simultane onarımına dair yayınlara rastlanmaktadır. Erişkin çağda koroner arter hastalığı (KAH) ile beraber PE’un aynı seansda tamirine dair yayın son derece kısıtlıdır. Bu yazımızda geçici sternal bar kullanılarak, aorta koroner by-pass ile birlikte pectus deformitesinin düzeltilmesi bildirilmiştir.
Keywords : Pectus excavatum, aorto koroner by-pass, simultane onarım. , Pectus excavatum, aorto coronary by-pass graft, simultaneous repair.
Viewed : 12147
Downloaded : 2882