ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AKUT PERİFERİK ARTERYEL TIKANIKLIKLAR: 179 OLGUNUN SUNUMU
Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Murat KÜSDÜL, Gökçen GÖKGÖZOĞLU, Atilla SARAÇ, Ferşat KOLBAKIR, Hacı AKAR, M. Kemal DEMİRAĞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde Ocak 1984-Mayıs 1999 tarihleri arasında akut periferik arteryel tıkanma (APAT) tanısı ile 190 cerrahi girişim uygulanan 179 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların 117’si erkek (%65.36), 62’si kadın (%34.64) olup, yaş ortalaması 59.40 idi (yaş aralığı 8 ay-92 yıl). APAT’ın belli başlı nedenleri; atrial fibrilasyon (AF) (%33.51), arterioskleroz (%24.58), mitral stenozu + atrial fibrilasyon (%18.99) şeklindedir. Olay 11 olguda bilateraldi. Bütün hastalara temel cerrahi girişim olarak, femoral, femoral + popliteal veya brakial embolektomi uygulandı. Embolektomi operasyonunun zamanı açısından, ilk 12 saatte uygulanan cerrahi girişimler erken embolektomi grubunu (Grup I) (100 embolektomi), 12. saatten sonra uygulanan cerrahi girişimler ise geç embolektomi grubunu (Grup II) (90 embolektomi) oluşturdu. Grup I’de ekstremite korunma oranı %91.00 iken, Grup II’de bu oran %70.00 idi. Hastane mortalitesi, Grup I’de %4, Grup II’de ise %15.55 olarak saptandı.
Keywords : Arteryel emboli, akut arteryel tromboz, embolektomi.
Viewed : 19058
Downloaded : 4946