ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
DERİN VENÖZ TROMBOZLARDA TEDAVİ UYGULAMALARIMIZ
Ahmet ÖZYAZICIOĞLU, Özgür DAĞ, İbrahim YEKELER, Bilgehan ERKUT, Mahmut AÇIKEL, Mustafa CERRAHOĞLU, Hikmet KOÇAK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, ERZURUM
Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği’nin yaklaşımını aktarmak amacıyla, 3.3.95 ile 1.3.99 tarihleri arasında, derin ven trombozu tanısı ile tedavi gören hastalara uygulanan heparinizasyon, fibrinolitik tedavi, trombektomi ve pulmoner embolektomi yöntemlerinin şifa ve komplikasyon oranları retrospektif olarak incelendi.

Tedavide 155 hastada (%44) düşük molekül ağırlıklı heparin, 173 hastada (%50) standart heparin, 14 hastada (%4) fibrinolitik ajanlar kullanıldı. 4 hastada pulmoner embolektomi (%1), 3 hastada (%1) ise ileofemoral trombektomi girişimi uygulandı. 7 vakada ise proflaktik amaçlı vena kava filtresi uygulandı.

Elde edilen sonuçlar ile son zamanlarda kullanıma giren düşük molekül ağırlıklı heparinlerin uygulama kolaylığı, etkinliği ve kanama riskinin azlığı dolayısıyla standart heparinin yerini almaya başladığı, erken olgularda fibrinolitik tedavinin yüz güldürücü olduğu, uygun vakalarda trombektominin halen uygulanabileceği kanaatine varıldı.

Keywords : Derin venöz tromboz, düşük molekül ağırlıklı heparinler, pulmoner embolizm, Deep venous thrombosis, low molecular weighted heparin, pulmoner embolism
Viewed : 15812
Downloaded : 3622