ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SOL ATRİUMA AÇILAN DEV KORONER ARTERİOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU
Yavuz ENÇ, Gültekin HOBİKOĞLU, Soner SANİOĞLU, Onur SOKULLU, Aykut ŞERBETÇİOĞLU, Fuat BİLGEN
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi
Koroner arterlerin konjenital arterio-venöz veya arterioarterial fistülleri herhangi bir koroner arter ile kalbin dört boşluğu, koroner sinüs, superior veya cava, pulmoner arter veya pulmoner ven arasında kapiller sistemi olmayan direkt bağlantılar olarak tanımlanır. İnsidansı 1:50000 canlı doğum olarak tanımlanır. Olguların %42’sinde sol koroner arter kaynaklı olan fistül sadece %5 olguda sol atriuma drene olmaktadır.

Kliniğimize çarpıntı ve konjestif kalp yetmezliği klinik tablosuyla baş vuran 57 yaşındaki erkek hastada cirkumflex koroner arterden kaynaklanarak, 24 x 40 mm çapında anevrizmatik yapı gösteren, sol atriuma açılan dev koroner arter fistülü tespit edildi. Kardiyopulmoner bypass ile fistül ligatüre edildi. Postoperatif anjiyografi ile fistülün tamamen kapandığı ve koroner arter anatomisinin normal olduğu görüldü.

Keywords : Koroner arter fistülü, sol atrium
Viewed : 20643
Downloaded : 3918