ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
VİSCEROATRİYAL SİTUS SOLİTUSTA PERSİSTAN SOL SÜPERİOR VENA KAVA İLE BİRLİKTE SAĞ SÜPERİOR VENA KAVANIN YOKLUĞU
Hakan GERÇEKOĞLU, Onur SOKULLU, Tufan ŞENER, Bilge AYDIN, Remzi TOSUN
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi
Visceroatriyal situs solitusta persistan sol süperior vena kava (SVK) ile birlikte olan sağ superior vena kava yokluğu nadir görülen bir konjenital kardiyovasküler anomalidir. Bu sunumda, geniş bir sol-sağ şantın varolduğu artiyal septal defekt (ASD) ile triküspit yetersizliği (TY) olan bir olgu sunulmuştur. Bu konjenital anomali sağ superior vena ceva yokluğu ile birliktedir.
Keywords : Konjenital, kalp, süperior vena cava
Viewed : 11565
Downloaded : 3216