ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AORTOKORONER SAFEN VEN BYPASS GREFT ANEVRİZMASI
Şenol YAVUZ, Adnan CELKAN, Tamer TÜRK, İ. Ayhan ÖZDEMİR
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Koroner arterlere greft olarak konan safen venin anevrizmaları koroner arter bypass (CABG) ameliyatlarının nadir bir komplikasyonudur.

Beş yıl önce sol ön inen artere (LAD) anastomoz edilmiş olan safen veni ile tekli CABG uygulanan 68 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri ile hastanemize müracaat etti. Yapılan ekokardiografi ve kardiak kateterizasyonda asendan aortta 3x4 cm ebatlarında sakküler anevrizmatik dilatasyon ve 3 damar hastalığı saptandı. Ameliyat esnasında LAD’ye konan safen venin proksimal anastomoz yerinde anevrizma gözlendi. Anevrizma rezeke edilerek hastaya üçlü CABG uygulandı.

Keywords : Aortokoroner safen ven greft anevrizması, koroner arter bypass cerrahisi
Viewed : 22101
Downloaded : 5346