ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER-SUBKLAVİAN STEAL SENDROMU: 3 OLGU NEDENİYLE
İlhan SANİSOĞLU, Behhan AKPINAR, Mustafa GÜDEN, Ertan SAĞBAŞ, Kutlay KARAMAN
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Florence Nightingale Hastanesi
* Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

** Radyoloji Anabilim dalı, İSTANBUL

Daha önce CABG geçirmiş olan 3 olguya tekrarlayan angina pektoris nedeniyle koroner angiografi uygulandı. LIMA-LAD anastomozunun LAD’ye boya verildikten sonra retrograd olarak subklavian arter çıkışına kadar dolduğu gözlendi. İki olguda da subklavian arter proksimal kısmında total olarak, bir olguda ise subtotal tıkalı idi. Olgulardan birine Subklavia-subklavian by-pass (7 mm Hemashield greft ile), diğer ikisine karotid-subklavian by-pass (6 mm Gore Tex greft ile) uygulandı. Postoperatif dönemde iki olguda iskemik şikayetlerin kaybolduğu, bir olguda ise hafiflediği gözlendi.

Koroner-subklavian steal sendromu, IMA’nın konduit olarak kullanıldığı olgularda CABG sonrası tekrarlayan iskemilerde nadir de olsa düşünülmesi gereken bir olasılıkdır.

Keywords : Subklavian steal, IMA, angina pektoris
Viewed : 21507
Downloaded : 7328