ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MULTİPL ARTERYEL TUTULUMLU BİR BEHÇET OLGUSUNDA PSÖDOANEVRİZMA TAMİRİ
Cem ALHAN, *İlyas KAYACIOĞLU, *Gerçek ÇAMUR, *Mustafa İDİZ, *Osman FAZLIOĞULLARI, *Rafet GÜNAY
Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı
*Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
1937’de Hulusi Behçet tarafından tanımlanan Behçet Hastalığı tekrarlayan üveit, oral ve genital ülserler ile karakterize, aynı zamanda vasküler sistemi de tutan multisistemik bir hastalıktır. 3. ve 4. dekatta sık görülen hastalık Akdeniz çevresi ve Uzakdoğu ülkelerinde yaygındır. Anevrizma oluşumu vasküler Behçet Hastalığının majör bulgularındandır. Bu çalışmada 48 yaşında, ailesinde behçet hastalığı öyküsü bulunmayan, “aort disseksiyonu” ön tanısı konan vasküler Behçet vakası değerlendirilmiştir. Biri abdominal aortada, diğeri sol iliak arterde iki adet anevrizması olan hasta gerekli tetkikler yapıldıktan sonra operasyona alındı. Abdominal aortadaki defekt dacron yama ile, iliak arterdeki defekt ise primer sütürle onarıldı. Post op komplikasyon gelişmeyen hasta şifa ile taburcu edildi.
Keywords : Behçet hastalığı, anevrizma
Viewed : 12579
Downloaded : 3082