ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AORT KAPAK REPLASMANI SONRASI SOL VENTRİKÜL KİTLE DEĞİŞİKLİKLERİNİN KÜÇÜK ÇAPLI ST. JUDE MEDICAL VE CARBOMEDICS PROTEZLERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
Hüseyin OKUTAN, * Öztekin OTO, * Baran UĞURLU, * Ünal AÇIKEL, * Eyüp HAZAN,** Nurettin Ünal
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Şevket Demirel Kalp Merkezi, ISPARTA
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
Amaç: Bu çalışmanın amacı, 19 ve 21 mm küçük çaplı St. Jude ve CarboMedics marka bileaflet mekanik kapakların aort kapak replasmanı sonrasında hemodinamik performansının karşılaştırılmasıdır.

Materyal ve Metod:
Hastalar Grup 1 (19 mm Carbomedics), Grup 2 (21 mm Carbomedics), Grup 3 (19 mm St. Jude) ve Grup 4 (21 mm St. Jude) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1. ay, 6. ay ve 12. ayda ekokardiyografik ölçümlerle sol ventrikül kütlesi (SVK) ve sol ventrikül kütle indeksi (SVKİ) hesaplandı.

Bulgular:
Grup 1 ve 3’de SVK ve SVKİ’deki ameliyat sonrası azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p > 0.05). Grup 2 ve 4’de SVK ve SVKİ’deki ameliyat sonrası azalma da, istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p > 0.05).

Tartışma:
Sonuç olarak bizim bu çalışma ile ilgili yorumumuz; klinik ve grafik olarak SVK ve SVKİ değişiklikler Grup 2 ve Grup 4’ de (St. Jude marka bileafet mekanik kapaklarda) daha iyi olduğu yönündedir. Klinik ve grafik olarak daha iyi sonuçlar elde ettiğimiz 19 ve 21 mm küçük çaplı St. Jude marka kapaklarda sonuçların tamamının istatistiksel olarak anlamlı çıkmamasının nedenin, düşük hasta sayısı olduğu düşüncesindeyiz.

Keywords : Aort kapak replasmanı, sol ventrikül kitle indeksi, küçük çaplı mekanik aort kapağı , Aortic valve replacement, left ventricular mass index, small size mechanical aortic valve
Viewed : 14481
Downloaded : 3135