ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyovasküler Hastalıklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme
Metin İREN, Atalay METE, Altan KESİCİ, *Utku ŞEROL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTALYA, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
*Radyoloji Kliniği
Klinik kullanımda bulunan, doku kontrast çözünürlüğü en yüksek tıbbi görüntüleme tekniği manyetik rezonans görüntüleme tekniğidir. Radyolojik görüntüleme metotlarının çoğu patolojik anatomiyi aydınlatmaya yöneliktir. Kardiyovasküler sistem için morfolojik değerlendirme kadar fonksiyonel değerlendirme de önemlidir. Teknolojinin ilerlemesiyle manyetik rezonans görüntüleme, kardiyovasküler sistemin morfolojisinin yanı sıra fonksiyonel değerlendirilmesinde de kullanılmaya başlamıştır.

Manyetik rezonans görüntülemede kardiak ve vasküler boşluklar ile etrafını saran kardiyovasküler yapıların duvarları arasında doğal bir doku kontrastı vardır. İyonize radyasyon ve kontrast madde kullanımı gerektirmediğinden tamamen risksiz, non invaziv bir tanı aracıdır.

Keywords : Manyetik rezonans görüntüleme, kardiyovasküler hastalıklar
Viewed : 14340
Downloaded : 2