ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endotrakeal Entübasyona Bağlı Membranöz Trakeal Rüptür*
Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Atilla EROĞLU, Celal TEKİNBAŞ, Atilla TÜRKYILMAZ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Trakea rüptürü endotrakeal entübasyonun nadir görülen bir komplikasyonudur. Trakeal cuff’ın fazla şişirilmesinin rüptürün en sık sebebi olduğu bildirilmektedir. Entübüsyondan sonra pnömotoraks ve yaygın ciltaltı amfizemi gelişen hastamızda trakea laserasyonundan şüphelenildi. Tanısı rijit bronkoskopiyle doğrulanarak sağ torakotomiyle membranöz trakeadaki rüptür sütüre edildi. Hastalığın tedavisi ve sonuçları son literatürler eşliğinde tartışıldı.
Keywords : Trakeal rüptür, Endotrakeal entübasyon
Viewed : 12718
Downloaded : 4452