ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik Hemodializ Hastalarında Femoral Arteriovenöz Loop Uygulamaları
Haluk AKBAŞ, Haldun TEKİNALP, Ahmet R. TURGUT, Serhat BÜLBÜL, Murat DİKMENGİL, Nevzat DOĞAN, Mete H. ALP
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kronik hemodializ hastalarında standart AV fistüllerin uygulanamadığı durumlarda, ePTFE greftlerle arteriovenöz köprüleme yöntemleri yaşam standardını artırabilir. Haziran 1996’dan Kasın 1998’e kadar Kocaeli Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD’nda, arteriovenöz fistüller için uygun periferik damar yapısına sahip olmayan beş kronik hemodializ hastasında, ePTFE sentetik greftlerle modifiye AV köprüleme işlemi uyguladık. Olgularımız 5 ila 24 ay, ortalama 13 ay takip edildi. Hiçbir olguda erken veya geç dönem ödem, enfeksiyon, trombüs, anevrizma ya da fistüle ait bir hemodinamik sorun ve iskemi gözlenmedi. Klasik AV fistül uygulama olanağı kalmamış, özellikle yaşlı diabetik kronik hemodializ hastalarında ePTFE greftlerle AV köprüleme uygulamaları yaşam kalitesini artıran kullanışlı bir yöntemdir.
Keywords : Kronik hemodializ, Arteriovenöz loop, ePTFE greftler
Viewed : 12090
Downloaded : 2704