ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sempatektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi*
Öcal BERKAN, Tonguç SABA, Ahmet ÖNEN, Hasan UÇARI, Kasım DOĞAN
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde sempatektomi uygulanan 106 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 85’ine (%80.1) lumbal sempatektomi yapıldı. Bunların 42’sine (%49.4) bilateral, 24’üne (%28.2) sol, 19’una (%22.3) sağ taraftan girişim uygulandı. torakal sempatektomi yapılan hastaların ise (n=18), 9’una (%50) sol açık torakotomi, 8’ine (%44.4) sağ açık torakotomi, 1’ine (%8.3) bilateral sempatektomi, 3’üne (%3) video torakoskopik sempatektomi uygulandı. Sempatektominin halen geçerli bir yöntem olduğu gözlendi. Konu ile ilgili literatürler gözden geçirildi.
Keywords : Lumbal sempatektomi, endoskopik torasik sempatektomi, sempatik deri yanıtları
Viewed : 14984
Downloaded : 3620