ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir çocuk olguda toraks duvarının subkutan dokusuna ulaşan unutulmuş intrakardiyak kılavuz tel parçasının çıkarılması
Abdullah Özer1, Yiğit Kılıç2, Arif Özbay1, Volkan Şıvgın3, Barış Mardin1, Erkan İriz1, Levent Oktar1
1Department of Cardiovascular Surgery, Gazi University Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Gazi University Medical Faculty, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16887
Santral venöz ve arteriyel alanlarda vasküler erişim yollarının kullanılması, son on yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Damar içinde yabancı cisim unutulması, hem çocuklarda hem de erişkinlerde iyi bilinen bir santral venöz kateter yerleştirme komplikasyonudur. Bu yazıda, bir çocuk olguda toraks duvarının subkütan dokusuna nüfuz eden unutulmuş bir intrakardiyak kılavuz tel parçasının cerrahi olarak çıkarılmasına ilişkin deneyimimiz sunuldu.
Keywords : İntrakardiyak yabancı cisim, çocuk, cerrahi
Viewed : 3247
Downloaded : 657