ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Asemptomatik genç bir futbol oyuncusunda ALCAPA sendromu
Mehmet Gökhan Ramoğlu1, Mustafa Orhan Bulut2, Serdar Epçaçan1, Mehmet Dedemoğlu3
1Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16320
Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi sendromu nadir, ama ciddi bir doğuştan kalp anomalisidir. Bebeklik döneminde dilate kardiyomiyopatinin ve sol kalp yetmezliğinin önemli bir nedeni olup, tedavi edilmez ise, prognozu kötüdür ve genel mortalitesi %90"ın üzerindedir. Hastaların yaklaşık %15"i kollateral dolaşım gelişimine bağlı olarak bir yaşından sonra hayatta kalabilir ve bu hastalarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, senkop ve aritmiler görülebilir. Bazı olgularda miyokard enfarktüsü ve ani kardiyak ölüm ilk ve tek semptom olabilir. Bu sendromun tedavisi acil cerrahi düzeltme olup, uzun dönem sonuçları iyidir. Bu yazıda, pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi tanısı konulan ve başarılı bir cerrahi yapılan asemptomatik ergen aktif bir sporcu sunuldu.
Keywords : ALCAPA , asemptomatik, koroner anomali, sol kalp yetmezliği
Viewed : 1549
Downloaded : 310