ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Miyokarda infiltre olan ve mitral kapak yetmezliğine neden olan kist hidatiğin cerrahi tedavisi
Kemal Eşref Erdoğan1, Emrah Uğuz1, Mete Hıdıroğlu1, Ezgi Erkılıç2, Murat Can Güney3, Erol Şener1
1Department of Cardiovascular Surgery, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiology, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17526
Kist hidatik, Echinococcus granulosus"un neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Asya, Afrika, Güney Amerika ve Türkiye dahil Akdeniz bölgesinde endemiktir. Kardiyak tutulumu nadirdir. Kardiyak kist hidatiklerin kesin tedavisi cerrahi olmakla birlikte, cerrahi sonrası nüksü önlemek amacıyla, medikal tedaviye de devam edilmelidir. En sık sol ventrikül serbest duvarına yerleşir ve bunu sağ ventrikül ve interventriküler septum takip eder. Mitral kapak tutulumu oldukça nadir görülür. Bu yazıda, mitral kapak yetmezliğine neden olan ve cerrahi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen miyokard tutulumlu bir kardiyak kist hidatik olgusu sunuldu.
Keywords : Kalp, kist hidatik, mitral kapak, miyokard
Viewed : 3290
Downloaded : 651