ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bioprotez Kalp Kapağı Yapımında Tercih Edilmesi Gereken Kimyasal Maddenin Araştırılması ve Sığır Perikardı Örneği
Murat DİKMENGİL, Hayati EKREN, Alp GÜREVİN
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi,
Gebze Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Bioprotez kalp kapağı yapımında sığır perikardı yaygın olarak kullanılmaktadır. Glutaraldehit ile muamele edilmiş sığır perikardının kalsifikasyonu kapağın klinik yetmezliğine neden olmaktadır. Bu çalışmada amacımız, kimyasal maddelerin sığır perikardının elastisite ve dayanıklılığı üzerine olan etkilerini saptamaktı. Bu amaçla dört çeşit sığır perikardı örneği test edildi. Alınan sonuçlarda; %98 gliserin + %4 formaldehit ile 2 saat süreyle muamele edilen perikard örneğinin değişmediği, %98 gliserin ile 2 saat süreyle muamele edilen perikard örneğinin elastisitesinin arttığı, buna karşılık dayanıklılığının azaldığı, aynı şekilde %0.625 glutaraldehit + %4 formaldehit ile muamele edildiğinde ise elastisitesinin ve dayanıklılığının arttığı tespit edildi.
Viewed : 12043
Downloaded : 2551