ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir bir intratorasik kitle: Aksesuar karaciğer lobu
Salih Bilen1, Celal Buğra Sezen1, Cemal Aker1, Celalettin İbrahim Kocatürk1
1Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17171
Heterotopik supradiafragmatik karaciğer dokusu oldukça nadir bir patolojidir. Genellikle asemptomatiktir ve sıklıkla rastlantısal olarak saptanır. Bu yazıda, öksürük ile aralıklı sırt ve göğüs ağrıları oluşan ve radyolojik olarak intratorasik paravertebral bir kitle saptanan bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Aksesuar karaciğer, intratorasik kitle, supradifragmatik karaciğer, torakoskopi
Viewed : 3313
Downloaded : 667